Beroepsverenigingen

VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde

De VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde, is sinds 1999 dé beroepsvereniging voor professionele therapeuten die holistische werkmethodieken gebruiken. Onder holistische geneeskunde/geneeswijzen verstaan wij een geïntegreerde aanpak, waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven. Wij hebben een brede groep van vitaliteitsprofessionals als leden. Behandelaars die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën of homeopathie.
De VIV ziet het als haar taak de belangen van haar leden in alle aspecten te behartigen. Meer informatie

Klacht- en tuchtcommissie.
Heb je een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kun je terecht bij beroepsvereniging VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde, waarbij ik ben aangesloten onder registratienr. 1907958. Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) beschik ik ook over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.
De Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders van complementaire behandelvormen. Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren als een client een klacht heeft door de door mij geleverde zorg. Je kunt hier het klachtenformulier downloaden.

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. Ik ben op de hoogte van Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt er gehandeld conform de stappen van de meldcode huiselijk geweld. De volgende stappen worden hierbij gevolgd:

  1. De signalen worden in kaart gebracht;
  2. Overleg met een collega-therapeut over het vermoeden van huiselijk geweld;
  3. Gesprek met client;
  4. Wegen van huiselijk geweld / kindermishandeling, raadplegen Veilig Thuis;
  5. Besluit melding, dan wel in gesprek met cliënt m.b.t. inschakelen specialistische hulp.

Zhong

Zhong is de Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Het is sinds 1993 de beroepsvereniging voor therapeuten met een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van TCG. Daarnaast zet Zhong zich in voor de erkenning van de traditionele Chinese geneeswijzen. Tot nu toe vallen die bij zorgverzekeraars onder de alternatieve geneeskunde. Hier vind je redenen genoeg om TCG uit de alternatieve hoek te halen en te benoemen tot ‘complementaire geneeskunde’. Bij deze beroepsvereniging, de ZHONG, ben ik aangesloten onder lidnummer 2015068. Deze beroepsvereniging stelt hoge vaktechnische eisen aan haar leden en controleert regelmatig op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Alle leden zijn verplicht mee te werken aan periodieke visitatie aan de praktijk. Tevens is nascholing vereist om de status van praktiserend lid te behouden.
Mochten de consulten onverhoopt niet naar wens gaan, dan kun je je wenden tot klacht- en tuchtrecht waarbij White Tara is aangesloten voor klachtenafhandeling. De Zhong handhaaft een klachtenprocedure in samenwerking met andere beroepsverenigingen via het KAB.

Codes die betrekking hebben op de praktijk.
Maak gebruik van mijn AGB codes die op de factuur vermeld staan.
Klacht- en Tuchtrechtnr. KB.1103.1242
KvK nr. 52530892
Zhong beroepsregistratie nr. 2015068
VIV beroepsregistratie nr. 1907958
RBCZ licentiecode 213035                                                                                                   BTW nr.1331.76.162.B01