Huisregels

 1. Hygiëne staat binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen en de behandeling dus opgefrist ondergaan.
 2. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
 3. Bij twijfel over een klacht of blessure kan ik de behandeling (tijdelijk) staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 4. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling binnen de praktijk gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 5. Eventueel medicijngebruik dient u mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling noodzakelijk.
 6. Pas nooit uw medicatie aan zonder overleg met uw huisarts of specialist.
 7. Ik ben een erkend Natuurgeneeskundige Therapeut met een Verpleegkundige achtergrond, maar geen arts. Ga bij een medische klacht altijd eerst naar de huisarts voor een diagnose.
 8. Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Bij annuleren op de dag zelf wordt er 100% van het consult in rekening gebracht. Bij niet op komen dagen zal het totale bedrag worden doorberekend aan u. Overmacht uitgezonderd.
 9. Massagebehandelingen welke zijn uitgevoerd in de massagepraktijk dienen, mits anders overeengekomen, direct na de behandeling contant te worden voldaan. Pinnen niet mogelijk.
 10.  Wees tijdig aanwezig voor een ontspannen verloop van uw behandeling, dit ook vanwege eventueel geplande afspraken na u.
 11. Roken is niet toegestaan.
 12. U hoeft geen handdoeken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd.
 13. Gelieve mobiele telefoon uit te zetten.
 14. Praktijk White Tara is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van praktijk White Tara zal direct aangifte bij politie noodzakelijk zijn.
 15. Wanneer de u drager bent van een infectieziekte zoals Hepatitis, HIV, AIDS of andere aandoening(en) dan dient u mij dit te melden. De privacy is hierbij uiteraard gewaarborgd