Infertiliteit

“Soms wordt wat onmogelijk leek, toch mogelijk…..”

Kinderen krijgen is van alle tijden. Kinderen nemen is van onze tijd.
Het krijgen van kinderen is voor veel mensen zo vanzelfsprekend dat het zelfs gepland wordt. In onze schijnbaar maakbare wereld lijkt het soms een beetje vergeten te worden wat een wonder het is dat uit het samensmelten van het mannelijke en vrouwelijke een kind wordt geboren. Bij mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, weten hoe groot de pijn, het verdriet en het gemis kan zijn. Deel van die pijn is vaak een gevoel van falen, tekortschieten, niet slagen in iets dat zo vanzelfsprekend leek.

Chinese Geneeskunde en vruchtbaarheid

De Chinese Geneeskunde, waaronder acupunctuur kan uitkomst bieden en een positief effect hebben op de vruchtbaarheid. Een lichaam dat in balans is, functioneert immers in alle opzichten beter. Ook wanneer het om een kinderwens gaat. Zowel wanneer er een oorzaak is gevonden voor het uitblijven van een zwangerschap, als ook bij onverklaarbare infertiliteit, is behandeling mogelijk.
Wanneer volgens de Westerse geneeskunde de diagnose ‘onbegrepen
kinderloosheid’ is gesteld en je (nog) niet in een IUI, IVF of ICSI traject zit, kan acupunctuur ingezet worden en zijn er goede resultaten te bereiken.
Anderzijds is uit onderzoek gebleken dat ook bij IUI en IVF, acupunctuur een ondersteunende rol kan spelen. Tijdens een traject is het belangrijk om tijdens 1 a 2 maanden een temperatuurcurve bij te houden. Voor de Chinese Geneeskunde geeft deze curve zéér waardevolle informatie. Met acupunctuur wordt de cyclus dusdanig gereguleerd dat bestaande verstoringen verdwijnen. En heel belangrijk…! Een gereguleerde cyclus is het mooiste uitgangspunt voor een IUI, IVF of ICSI behandeling!

Steeds meer mensen maken bij vruchtbaarheidsproblemen gebruik van de Chinese Geneeskunde, naast de reguliere geneeskunde. Verminderde vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsbehandelingen zijn al sinds 1979 vermeld op de WHO indicatielijst voor acupunctuur.

Vruchtbaarheid bekeken vanuit de Chinese Geneeskunde

De Chinese Geneeskunde kijkt op een energetische manier naar het hele systeem van fysieke, emotionele en spirituele aspecten en hierbij een rol spelen bij zwanger worden. Een goede doorstroom van energie is van groot belang om alle organen van voldoende voeding te voorzien. Bij vruchtbaarheidsproblemen zien we vaak dat er ergens een stagnatie van energie is, of juist een tekort. Deze disbalans kan zich uiten als ‘onvruchtbaarheid’.

Een regelmatige menstruatiecyclus is een basisvoorwaarde voor de vruchtbaarheid van een vrouw en ligt daarom aan de basis van acupunctuur behandelingen gericht op de vruchtbaarheid. Volgens de Chinese Geneeskunde is de vruchtbaarheid optimaal wanneer er op regelmatige en voorspelbare tijden een ovulatie optreedt en wanneer er geen of nauwelijks premenstruele symptomen of klachten zijn tijdens de menstruatie.

Wat kan de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) en Acupunctuur in het bijzonder, doen ter verbetering van de vruchtbaarheid?

 • de menstruatiecyclus reguleren
 • de bloedcirculatie ter hoogte van de voortplantingsorganen stimuleren
 • de hormonale balans ondersteunen
 • de functies van de eierstokken verbeteren en de kwaliteit van follikels en eicellen
 • verbeteren van de doorbloeding en verdikking van het
  baarmoederslijmvlies
 • versterken van het immuunsysteem
 • de negatieve gevolgen van stress verminderen
 • de kans op miskraam verminderen
 • verminderen van pijn en stress bij puncties
 • verminderen van baarmoedercontracties bij terugplaatsing (ivf)

Wilma van Rijswijk

Massagetherapeut en acupuncturist

Acupunctuur bij vruchtbaarheidsproblemen is een absolute specialisatie binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde. Ik heb mijn opleiding tot acupuncturist afgesloten met het schrijven van een afstudeerscriptie met als thema “Acupunctuur en vruchtbaarheidsproblematiek bij de vrouw”. Dit onderwerp heb ik heel bewust gekozen om mij hierin te kunnen specialiseren binnen mijn praktijk. Daarnaast heb ik nascholingen gevolgd over dit thema. Vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen zijn van harte welkom in mijn praktijk voor acupunctuurbehandelingen én…..niet geheel onbelangrijk, voor ondersteuning en begeleiding op mentaal gebied. Even een luisterend oor zijn…!

Voor informatie, vragen of het maken van een afspraak kan je mij bereiken op het telefoonnummer 06-512 92 412 of via de mail info@whitetara.nl