De 5 principes

Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. De energiestromen in ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. De energie in ons lichaam heeft zoveel eigenschappen dat afhankelijk hoe de energie op dat moment is, bepaald hoe het lichaam en de geest functioneert. Bestaat er een tekort aan energie, of stagneert de energie ergens in het lichaam, dan kan het lichaam niet optimaal functioneren. Doordat het zenuwstelsel dan niet voldoende prikkels ontvangt lijden daar de organen weer onder die hun werk niet meer goed kunnen uitvoeren. Lichamelijke en/of geestelijke klachten zijn het uiteindelijke gevolg. Tijdens de behandeling wordt gezocht naar de oorzaak van het probleem om vervolgens middels verschillende behandelvormen de energiestroom weer te voeden/ op gang te brengen. Hierdoor kan het herstelproces beginnen.

Prikkeloverdracht

In ons lichaam vindt prikkeloverdracht plaats tussen de lichaamscellen. Doordat die prikkeloverdracht plaatsvindt kun je onder andere spieren samentrekken, ruiken, voelen, en dus ook pijn voelen. Wanneer er pijn bestaat, wordt een prikkel naar de hersenen gezonden om pijn bestrijdende en/of ontstekingsremmende stoffen te produceren. Stoffen die genezing en pijnstilling belemmeren worden afgevoerd. Wanneer er sprake is van een chronische ziekte of acute pijn, wordt op bepaalde pijnlijke plaatsen de prikkeloverdracht in de lichaamscel niet meer uitgevoerd. Hierdoor wordt het lichaam niet meer aan het werk gezet om de nodige stoffen aan te maken en af te voeren. Het gevolg hiervan is, dat de pijn en vermoeidheid blijft en soms zelfs toeneemt. Door te zorgen dat de energie door de zenuwbanen en de meridianen goed kan blijven stromen zullen klachten ook doen verminderen en/ of verdwijnen.

Drainage

In onze moderne westerse wereld zijn we steeds meer gehaast. We willen meer, hoger en verder. We hebben het gevoel dat we aan veel verplichtingen en verwachtingen moeten voldoen. Stress vormt dan ook een dagelijks onderdeel van ons bestaan. De combinatie van de invloed van het ons omringende, vervuilde milieu (bv. straling en gassen) en onjuiste of onvoldoende voeding legt een zware druk op het menselijk immuunsysteem. Hierbij is het dan ook belangrijk dat eventuele aanwezige gifstoffen in stoffelijke vorm maar ook geestelijk in ons lichaam kunnen worden afgevoerd.

Voeding

Ieder lichaam is uniek en daarom kan het ene lichaam anders op voeding of voedingsstoffen reageren dan het andere lichaam. Welke voeding nodig is kan ook op ieder moment en elk jaargetijde verschillend zijn bij dezelfde persoon. Neemt iemand voeding die op dat moment juist niet meewerkt aan herstel of het verdwijnen van klachten dan zou hij of zij dat misschien beter kunnen schrappen en op zoek kunnen gaan naar een alternatief of de juiste voeding die leidt tot vermindering of herstel van de ziekte, klacht of aandoening.
Ook geestelijke voeding is van niet te onderschatten waarde. Wat heeft een lichaam en geest nodig om goed in balans te kunnen functioneren en zich staande te kunnen houden in een maatschappij waar tegenwoordig heel veel van de mens wordt verwacht. Aangezien klachten vaak een emotionele achtergrond hebben kunnen voedingsgewoonten hier op afgestemd zijn.

Psyche

Veel van onze gedachtepatronen en ook de daaruit voortkomende gedragspatronen zijn lichamelijke en/of geestelijk belastend. Waarom doen we zoals we doen. Ons verleden heeft daarin, veelal (on)bewust, de basis in gelegd. Door bewust naar deze patronen te kijken, ze te herkennen, erkennen en op een gezonde manier te doorbreken en los te laten, bereiken we uiteindelijk meer balans in het totale systeem en een totale genezing van de klacht.